Aanmelden Clubavond


    Er is de mogelijkheid om met meerdere personen te komen. Voor de reservering is het wel wenselijk om het juiste aantal personen door te geven. Graag hieronder aangeven buiten de aanmelder zelf met hoeveel extra personen je komt ivm het reserveren. Mochten er onverwachts mensen afhaken dit ook graag tijdig doorgeven via evenementen@opelkadettcclub.nl